कोरोना सङ्क्रमित को बढ्दो सन्ख्याले गर्दा कपिल्बस्तु जिल्ला पुरै सिल भएको छ । कपिल्बस्तु जिल्लामा सुरुमा दुइ तेस्पछी तीन र एकै पटक दस जना सङ्क्रमित देखा परे पछी पुरै जिल्ला सिल गरियो ।


ती सबै सङ्क्रमित भरत को मुम्बई बाट अएको थिए । अएको थ पए पछी लगतै उनि हर्लै गाउ छिर्न न दी क्वरन्टाइनमा रखिएको थियो ।
कपिल्बस्तु जिल्ला जेष्ठ ५ गाते सम्मा सिल गरिएको हो ।