कपिलवस्तु जिल्लामा १० जना नय कोरोना सन्क्रमितको पुस्टी भएको छ । स्वस्थ्य मन्त्रालयले १० जना नय कोरोना सन्क्रमित को पुस्टी गरेको छ र एसै सँग नेपाल मा कोरोना सन्क्रमित को सन्ख्या १२० पुगेको छ ।