नेपालमा थप एक जनामा कोरोना सन्क्रमणको पुस्टी भएको छ । एसै सँग नेपालमा सन्क्रमित को सन्ख्या ११० पुगेको छ । आज भेटिएको सम्क्रमित उदयपुर को ४३ बर्षको महिला हुन ।